Kunskapen om hur ren och älg rör sig över fjällen är viktig för att förstå hur deras närvaro präglar landskapet.

I det här avsnittet samtalar Wiebke Neumann (forskare på SLU), Annika Lundmark (miljöövervakare på Länsstyrelsen) och Niila Inga (renskötare och ordförande i Laevas sameby) om hur fjällens naturresurser använts över tid, hur djuren använder sig av fjällandskapet och hur olika fjällaktörer ser på begreppet ”Ett betespräglat fjällandskap”.