För att vårt storslagna fjällandskap ska kunna vårdas varsamt och hållbart, krävs att politiker och beslutsfattare skaffar sig större kunskap om vad fjällen verkligen betyder för de som bor och verkar där. För att bidra till just det – det vill säga en tydligare helhetsbild och ett bra planeringsunderlag för de som bestämmer – uppstod forskningsprojektet ”Fjällandskap – betydelsen av kulturella ekosystemtjänster”.

I detta avsnitt pratar Ingegärd Eliasson (professor vid Göteborgs universitet), Eva Karlsson (antikvarie på Länsstyrelsen) och Sandra Landén (företagare inom naturturism) bland annat om fjällen som ett kulturlandskap och platsens betydelse för människors identitetsskapande och välbefinnande.