I fjällvärlden ska många olika intressen samsas och ofta försöker man lösa oenigheter med olika typer av samråd. Tyvärr blir inte alltid effekten av dessa samråd den förväntade.

I det här avsnittet pratar Lars Hallgren (forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet), Johan Nyqvist  (rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen) och Marianne Persson (ordförande i Jiingevaerie sameby) om forskningsprojektet ”Kommunikativ kapacitet i fjällförvaltningen”. De diskuterar dialog som förvaltningsinstrument och försöker bland annat sätta fingret på hur kommunikationen och samråden kan utvecklas.