Intressekonflikterna och konkurrensen om olika fjällområden blir allt större. Renskötare, fjällvandrare, eventföretag med flera ska verka och samverka i fjällmiljön. Inte helt lätt, men här kan en nyckel till samexistens i framtiden vara att blicka bakåt och lära av dåtid. Det här avsnittet handlar om fjällens rörelsearv – alltså hur vi människor har rört oss i fjällen genom historien, vilka spår vi lämnat efter oss och vad det har för betydelse för landskapet och möjligheten att förenas.