Om admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har admin skapat 9 blogginlägg för.

Ett betespräglat fjällandskap

Utan renar i fjällen skulle landskapet sannolikt växa igen. Det visar många studier. Trots det så vet vi i dag ganska lite om hur renbete egentligen påverkar fjällvegetationen. I detta podcastavsnitt samtalar Johan Olofsson (forskare vid Umeå universitet), Lotta Ström (miljöövervakare på Länsstyrelsen i Västerbotten) och Fredrik Juuso (rennäringskonsulent på Svenska samernas riksförbund) om resultaten [...]

Av |2016-12-27T18:49:13+01:00december 27th, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Ett betespräglat fjällandskap

Bortom konflikter i fjällen

Det finns en rad olika källor till intressemotsättningar i Jämtlandsfjällen. Upplevelsen av buller och tystnad är en av dem. I projektet ”Bortom konflikter i fjällen” har forskarna studerat och fördjupat sig i hur olika aktörer själva upplever utmaningar och möjligheter kring detta.   I det här avsnittet diskuterar Rosemarie Ankre (forskare vid Mittuniversitetet), P-O Wikberg [...]

Av |2016-12-13T11:33:13+01:00december 13th, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Bortom konflikter i fjällen

Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Trycket på fjällandskapet har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat på grund av ett allt större intresse för exempelvis vindkraft och gruvetableringar, men också på grund av klimatförändringar. Det här förändringstrycket gör att det behövs bättre kunskapsunderlag för att bättre kunna vårda både naturvärden och kulturarv och det blir också allt viktigare med bra [...]

Av |2016-11-29T18:46:27+01:00november 29th, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Kommunikativ kapacitet i fjällen

I fjällvärlden ska många olika intressen samsas och ofta försöker man lösa oenigheter med olika typer av samråd. Tyvärr blir inte alltid effekten av dessa samråd den förväntade. I det här avsnittet pratar Lars Hallgren (forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet), Johan Nyqvist  (rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen) och Marianne Persson (ordförande i Jiingevaerie sameby) om forskningsprojektet ”Kommunikativ kapacitet i [...]

Av |2016-11-16T08:19:16+01:00november 15th, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Kommunikativ kapacitet i fjällen

Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

För att vårt storslagna fjällandskap ska kunna vårdas varsamt och hållbart, krävs att politiker och beslutsfattare skaffar sig större kunskap om vad fjällen verkligen betyder för de som bor och verkar där. För att bidra till just det – det vill säga en tydligare helhetsbild och ett bra planeringsunderlag för de som bestämmer – uppstod [...]

Av |2016-10-31T16:26:25+01:00oktober 31st, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Lokal samverkan i fjällen

Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fiske, skogsbruk och gruvnäring eller konflikten mellan kommersiella intressen och naturskydd. Stort ansvar, för att samverka bättre, faller på olika samhällsaktörer – inte minst på lokal nivå. Det och mycket mer diskuterar Katarina Eckerberg (professor vid Umeå universitet), [...]

Av |2016-10-17T20:57:40+02:00oktober 17th, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Lokal samverkan i fjällen

Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Kunskapen om hur ren och älg rör sig över fjällen är viktig för att förstå hur deras närvaro präglar landskapet. I det här avsnittet samtalar Wiebke Neumann (forskare på SLU), Annika Lundmark (miljöövervakare på Länsstyrelsen) och Niila Inga (renskötare och ordförande i Laevas sameby) om hur fjällens naturresurser använts över tid, hur djuren använder sig [...]

Av |2016-10-03T12:38:30+02:00oktober 3rd, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Fjällens rörelsearv

Intressekonflikterna och konkurrensen om olika fjällområden blir allt större. Renskötare, fjällvandrare, eventföretag med flera ska verka och samverka i fjällmiljön. Inte helt lätt, men här kan en nyckel till samexistens i framtiden vara att blicka bakåt och lära av dåtid. Det här avsnittet handlar om fjällens rörelsearv - alltså hur vi människor har rört oss [...]

Av |2016-09-30T10:10:57+02:00september 19th, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Fjällens rörelsearv

Den nya fjällupplevelsen

Det går tydliga trender inom turism och friluftsliv. Nya typer av aktiviteter och beteenden påverkar i dag fjällvärlden påtagligt. Frågan är om trenderna kommer bidra till att nå miljömålet eller om det blir en bromskloss? I det här avsnittet ska vi diskutera hur trenderna ser ut och vad den nya fjällupplevelsen innebär för ett hållbart [...]

Av |2016-09-30T09:38:31+02:00september 2nd, 2016|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Den nya fjällupplevelsen
Till toppen