Trycket på fjällandskapet har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat på grund av ett allt större intresse för exempelvis vindkraft och gruvetableringar, men också på grund av klimatförändringar. Det här förändringstrycket gör att det behövs bättre kunskapsunderlag för att bättre kunna vårda både naturvärden och kulturarv och det blir också allt viktigare med bra planeringsverktyg.

I detta avsnitt samtalar Calle Österlin (forskare vid Stockholms universitet), Fabian Mebus (arbetar med landskapsvårdsfrågor på Riksantikvarieämbetet) och Kjell-Åke Aronsson (museichef på Àjtte, svenskt fjäll- och samemuseum) bland annat om exploatering i fjällmiljön, möjligheter och svårigheter att integrera natur- och kulturmiljövård och hur man kan jobba med medborgarforskning för att bygga upp kunskap kring kulturmiljöer.